Doslej sem na splet nastlal precej neurejenih in večinoma nepovezanih zadev.

Nekatere so tele:

 

Predstavitev:

Za eno od mojih uradnih predstavitev je leta 1976 poskrbela državna varnostna služba.

Pred nekaj leti je mojo spletno predstavitev pripravil Bojan Pristavec, ki je nameraval predstaviti nekatere Ločane.

Leta 2004 sem naročil DNK analizo in prilagam svojo genetsko predstavitev.

 

Dnevniki:

Od leta 1973 vsak dan zapišem nekaj stavkov v dnevnik. Za vzorec najprej objavljam nekatere popotne dnevnike: Amerika 1997, Kuba 2001, Mehika 2003, Indija 2005, Južna Amerika 2007, Kanarski otoki, ZDA 2009, Vzhodno Sredozemlje 2011.

Objavljam tudi vojni dnevnik mojega deda.

 

Članstva in projekti:

Eden mojih večjih projektov je Zamorc s krono, primerjalna predstavitev krajev, ki so nekoč tvorili posest Freisinške škofije. Predstavitev je uresničena v slovenski in nemški verziji razstave in katalogu.

Leta 2002 sem kot posebno številko časopisa Drevesa izdal družinsko kroniko z naslovom Iz družinskega arhiva. Na splet sem postavil nekatere vzorčne rodovnike.

Leta 2000 sem izdal knjižico Glagolite, Chreina, Paradish, v kateri je faksimilno izšla podelilna listina iz leta 973, v kateri je med drugim prva omemba Kranjske.

Leta 2001 sem organiziral mednarodno Rodoslovno konferenco.

Leta 2003 sem odločilno sodeloval pri organizaciji mednarodnega posveta na temo 200 let sekularizacije in imel referat z naslovom Freising v slovenskem spominu. Objavljen je bil tudi v nemškem prevodu v Blaznikovem zborniku.

Leta 2004 sem bil predsednik organizacijskega odbora Zimskih športnih iger v okviru Specialne olimpiade.

Sem predsednik Slovenskega rodoslovnega društva in urednik rodoslovnega časopisa Drevesa. Vsak mesec organiziramo srečanje članov društva in strokovno predavanje. Občasno osvežimo referenčni indeks oseb v digitalnih rodoslovnih zbirkah.

Kot član Dramskega krožka 8. februar sem skoraj vsako leto odločilno sodeloval pri pripravi Slovenskega kulturnega praznika in odigral vloge v osrednjih kulturnih točkah.

Kot igralec sem sodeloval tudi na Loškem odru v predstavah Coprniška krvava rihta in Vizitator iz Freisinga. Leta 2007 sem v igri Umorjeni škof igral vlogo oderuškega Žida Levija. Leta 2009 sem sodeloval v Loškem pasijonu.

Kot dolgoletni član Upravnega odbora Muzejskega društva Škofja Loka sem bil leta 2006 izvoljen za predsednika. Maja 2007 sem se odločil za odstop in predsedniško mesto prepustil podpredsedniku.

Aktivno sem sodeloval pri pripravi tematskih večerov v gostilni Krona, rekli smo jim Kronski večeri. Ena od mojih tem je bila Loško gospostvo druga Tranzit skozi Loko .

Prevzel sem organizacijsko in strokovno vodenje slovenskega segmenta v mednarodnem projektu, ki ga je prijateljska občina Neuhofen prijavila pri Evropski uniji v okviru razpisa Kultura 2000.

Leta 1995 sem bil imenovan za sodnega izvedenca za rodoslovje.

Leta 2004 sem na splet postavil Slovenski rodoslovni indeks, leta 2005 koledar prazničnih maš v dekaniji Škofja Loka in  zasnovo registra pomembnih Ločanov .

Istega leta sem objavil Rodoslovni priročnik, ki je preveden tudi v hrvaški jezik. Priročnik je leta 2007 izdala še Mladinska knjiga v 5000 izvodih. V hrvaškem prevodu je priročnik izšel leta 2009. 

Leta 2006 sem na Geneanet objavil svojo referenčno rodoslovno zbirko.

Kot pobudnik ponovne pozidave osrednjega stolpa na loškem gradu sem odprl spletno diskusijsko rubriko.

Ob 50-letnici svojega obiskovanja otoka Silba sem pripravil dvojno razstavo fotografij. Obujanju spomina je bila namenjena zbirka črno-belih fotografij z naslovom Nostalgija, stik s sedanjostjo pa je vzpostavljal kolaž sodobnih portretov z naslovom Kandidati. Obe si lahko zdaj ogledate tudi na spletu.

Na splet sem postavil tudi zbirko fotografij pod naslovom Obdobje Marine.

Začel sem sestavljati multimedijsko Bibliografijo Silbe.

Leta 2008 sem skupaj z ameriškimi kolegi organiziral Drugo mednarodno rodoslovno konferenco.

Leta 2010 sem v Clevelandu pripravil rodoslovno razstavo The Linden Trees in ob tem katalog razstave kot posebno številko časopisa Drevesa.

Spisi:

Največ sem pisal s področja rodoslovja. Na COBISSu je 178 vpisov.


Nekateri drugi spisi so:

Zakaj je nekaterim Silba všeč

Silbenska gradnja

Križarka Niobe

Aladin in čudežna svetilka (RUŽV in jaz)

Grb postane prebivališče duše.

Škofja Loka, kdo te (ne) pozna

Tranzit skozi Loko

Zeleni so nevarni odpadek

Najlažja zapoved

Odpustnica za Zdenko Lampič

Odpustnica za Marijana Gabrijelčiča

Papežev grb 


 

Nekaj me je še na: www.ist-world.org - www.facebook.com

http://loka.phpbb3now.com - www.xing.com - www.cobiss.si - www.dlib.si - http://picasaweb.google.si

Objave:

http://www.rtvslo.si/odprtikop/z_vami/rodoslovje/