Slovene Genealogical Index

 

Index of family names, first names, dates and places of birth is pubished as an aid to family researchers that want to find out if their persons are already documeted in one of many genealogies that are contributed to the collection of Slovene Genealogical Society. You can contact the administrator if you need additional information.  You are also invited to add your own genealogy file to the existing collection.

 

Slovenski rodoslovni indeks

 

Indeks priimkov, imen, datumov in krajev rojstva je namenjen rodoslovcem, ki bi želeli ugotoviti, ali so osebe, ki se pojavljajo v njihovih rodovnikih, že vpisane v kakšni drugi rodoslovni evidenci. Za ta namen sicer obstojajo številne obsežnejše podatkovne zbirke, ki jih vzdržujejo naši zahodni kolegi. Iskalci iz Slovenije v tujih zbirkah zaenkrat ne bodo našli veliko stičnih točk. Poskusiti pa je vseeno vredno.

 

Precej večja pa je verjetnost prekrivanja s podatki, ki jih za primerjalni namen posredujejo v skupno zalogo rodoslovnih datotek člani Slovenskega rodoslovnega društva.

 

Indeks je nastal iz združene datoteke, sestavljene iz 127 datotek, katere so posredovali:

Arhar 630, Artel 9805, Bah 304, Benedejčič 4469, Berce 332, Berginc 2164, Berk 280, Blokar 204, Bokavšek 367, Bole 684, Brenčič 282, Cankar 2793, Cof 396, Cvar 419, Čekada 2231, Čizman 6360, Danielov 57, Dežman 3271, Dovč 263, Drame 99126, Fajfar 255, Fonda 7780, Fras 68, Gasperšič 7834, Gaspirc 10008, Glavan 19481, Golli 2015, Goričan 2018, Gornick 799, Gošnik 18320, Grajzar 1913, Grašič 267, Hardiman 489, Hawlina 242762, Hegedič 169, Hohkraut 1300, Jakše 81, Jenko 3018, Jerko 825, Jeršin 260, Kačar 1511, Kajzer 521, Kikelj 705, Klančar 297, Klemenčič 411, Kobal 88, Kofalt 507, Koren 487, Koštomaj 1762, Kramaršič 126, Kuhar 6575, Lenassi 1845, Liberšar 103, Logar 869, Lončar 551, Mali 2833, Malovrh 428, Mamić 1675, Mark 669, Moder 2895, Mokotar 64610, Morato 1371, Narobe 63, Nežič 2630, Novak 63, Novaković 56980, Omahen 211, Oman 7973, Pfeifer 22150, Piber 2203, Pirc 90, Plestenjak 715, Poeschl 576, Poljanec 25440, Pouše 482, Raffone 117, Ravnik 727, Reberc 1374, Rihtaršič 1554, Rožac 1448, Ručigaj 657, Rugelj 4121, Rutar 239, Sajovic 439, Sambunjak 1736, Sedej 47, Sila 2580, Simonič 246, Skrt 389, Slekovec 3424, Stallick 484, Stanojević 3705, Stanonik 8021, Stemberger 308, Sturm 3464, Suhadolnik 3000, Šavli 81, Šilc 680, Šinigoj 218, Škrlj 11001, Šparovec 527, Štern 356, Štrekel 163, Teichmeister 2198, Theuerschuh 39, Tičar 842, Tolar 2254, Tomažič 1422, Tominec 375, Trček 5476, Trkaj 1143, Ujčič 3018, Urban 9227, Veber 433, Verč 1018, Vest 154, Voje 670, Zore 521, Zupanc 277, Žagar 1694, Žitko 60912, Žlebnik 6191, Žnidaršič 2182, Žumer 317, Žuntar 359 in Žvab 945. Skupaj 817287.

 

Če koga zanimajo pravna, etična in podobna vprašanja v zvezi z rodoslovnim delom, naj si prebere društvene poglede na ta vprašanja. Če bi kdo želel v to zbirko dodati še rezultate svojega dela, naj svojo (BK ali GEDCOM) datoteko prinese na društveni računalnik ali jo pošlje administratorju.

 

Pripravil Peter Hawlina