Dr. Lovrenc Čadež (Zadesius)

Je bil porojen v Škofjiloki od kmetiških roditeljev. Po dovršenih

svojih vedah je postal  doktor modroslovja. Kot duhovnik je

služboval na Dunaju. Bil je kanonik dunajski, oficial pasavski,

 profesor »ethices« 1557. in »gramaticus« dunajskega vseučilišča. V letih

1553., 1555. in 1562. je bil dekan modroslovne fakultete, a l.

1570. je bil dvakrat zaporedoma izvoljen dekanom bogoslovne

 fakultete. V l. 1561., 1564., 1567. in 1570. je bil prokurator dijakov

avstrijskih narodnostij. L. 1564. je bil vseučiliški rektor.

Samostojnega literarnega dela njegovega nismo zasledili, vendar se

ga z največo spoštljivostjo  spominjajo v svojih delih njegovi učenci.

Ko so za vlade cesarja Ferdinanda jezuiti začeli nastopati

proti tedanjim vseučiliškim profesorjem iz namena, da bi si vseučilišče

popolnoma prisvojili, kar so pozneje tudi dosegli, obdolžili

so z drugimi profesorji vred tudi Čadeža krivoverskega

prepričanja (naziranja) (ketzerische Ansichten)

 

Pokorn se skoraj brez izjeme sklicuje na vire.

Pri Čadežu navaja kot vir

Izvestja muzejskega društva IX. Str. 7.

Protokol št. 1  v Knezoškof. Arhivu.