Znameniti Ločani

 

V Muzejskem društvu Škofja Loka se skuša v vsem času njegovega delovanja posvečati primerna pozornost tistim, ki so na različne načine izstopali iz povprečja.

 

Ponoven poskus sestavljanja takega spiska se je zdel potreben ob načrtovani Starološki kroniki. Zlasti se nam je zdelo potrebno evidentirati tiste posameznike, ki so delovali v prejšnjih stoletjih.

 

Prav tega dela se je pred približno stotimi leti lotil starološki župnik, zgodovinar in arhivar Franc Pokorn.

 

Zaenkrat smo pripravili samo spisek oseb, ki jih je zajel Pokorn in za vzorec enega od njih. Že bežen pregled spiska pokaže, da ga je pri izbiri močno vodil lasten kriterij ali pa se je ravnal po vzorih svojega časa. Razumljivo nam je, da ni omenjal športnikov, bolj preseneča, da sta med omenjenimi Šubici samo dva duhovnika in en učitelj, ni pa podobarjev in slikarjev Šubicev, nemara zato, ker Poljanci niso spadali v loško ali starološko župnijo. Omenjena tudi nista Jernej iz Loke in Andrej iz Loke, ki sta nam danes bolj poznana kot npr. Meginhart in Oton Puštovski.

 

Nekateri posamezniki ali celi družinski sklopi, npr. Jugovic, Jenko, Hafner… so vključeni tudi v referenčni rodoslovni pregled, ki sicer nastaja v okviru Slovenskega rodoslovnega društva in ni neposredno povezan z nastajanjem spiska pomembnih Ločanov. Vseeno pa je v omenjenem referenčnem rodoslovnem prikazu med nekaj deset tisoč Ločanov tudi nekaj ducatov takih, ki jih smemo uvrščati med pomembne. Tam ne manjkajo Šubici, Grohar, Tavčar, Stupica, če omenim samo najbolj znane.

 

Spisek je na spletu objavljen zato, da bi k izpopolnjevanju privabili čim večje število sodelavcev. Dobrodošli bodo vaši predlogi. Za začetek jih lahko pošiljate na naslov [email protected]