Znamenitejše družine in odličnejše osebe staro in škofjeloške
Jurij Ajdovec 1640 duhovnik
Jurij Arihar 1632 duhovnik
Jožef Babek 1595 Puštal menih
Jernej Basar 21.08.1668 Škofja Loka duhovnik
Jakob Benedičič 20.07.1872 Sopotnica duhovnik
Gašper Berčič 02.01.1711 Škofja Loka duhovnik
Jernej Bernard 23.08.1872 Škofja Loka duhovnik
Anton Bernik 07.06.1751 Stara Loka zdravnik
Matija Bernik 14.02.1840 Stara Loka učitelj
Franc Bernik 28.09.1870 Stara Loka duhovnik
Fabijan Biček ~1455 Škofja Loka duhovnik
Jurij Bizjak 18.04.1698 Škofja Loka duhovnik
Jakob Blažič 1584 Škofja Loka duhovnik
Sebastijan Blažič ~1585 Škofja Loka duhovnik
Jurij Bogataj ~1630 Škofja Loka žitničar
Ivan Matija Bogataj ~1650 advokat
Lovro Bogataj 01.08.1646 Škofja Loka duhovnik
Ivan Bernardin Bogataj 12.05.1684 Kranj duhovnik
Sebastijan Bogataj 15.01.1657 Škofja Loka sin kaščarja
Jernej Bogataj 18.08.1864 Trnje duhovnik
Franc Krištof Bogataj 27.08.1685 Škofja Loka dr. prava
Primož Bozovičar 05.06.1751 Stara Loka duhovnik
Matej Brešar ~1555 Škofja Loka duhovnik
Martin Cebal 1630 Škofja Loka mesar
Mihael Cebal ~1620 Škofja Loka
Valentin Cebal ~1655 Škofja Loka mesar
Janez Jožef Cebal ~1695 Škofja Loka kaščar
Gašper Alojzij Cebal 01.01.1675 Škofja Loka duhovnik
Matija Cebal 05.01.1640 Škofja Loka mesar
Jožef Cebal 07.03.1765 Škofja Loka
Jurij Cebal 15.03.1647 Škofja Loka duhovnik
Jurij Cebal 19.04.1668 Škofja Loka mesar
Jakob Ignac Cebal 23.07.1741 Škofja Loka kaščar
Maksimilijan Simon Cebal 29.10.1772 Škofja Loka mestni sodnik
Jožef Cegnar 03.04.1868 Sv. Duh duhovnik
Janez  Cegnar 22.06.1750 Stara Loka duhovnik
Janez Cerar 1645 Škofja Loka duhovnik
Franc Cerar ~1750 organist
Jarnej Chrudinek ~1520 Škofja Loka opat
Lovrenc Čadež ~1520 Škofja Loka filozof, duhovnik
Janez Jakob Čadež 21.07.1659 Škofja Loka duhovnik
Janez Čarman ~1620 duhovnik
Mihael Čere 23.09.1695 Škofja Loka duhovnik
Matija Čere 24.02.1677 Škofja Loka duhovnik
Viljem de Altenlok ~1260
Oton de Ligerstorff ~1270 prošt
Wernherus de Lok ~1240 vitez
Bertholdus de Lokh ~1200 oskrbnik freisi. škofa
Heinricus de Lokh ~1250 magister prostih ved
Berardus de Lokh ~1290 župnik
Gallus de Lokh ~1400 gvardijan frančiškanski
Leonhardus de Lonk ~1200 vojščak freisin. cerkve
Dominik Frančišek de Otthaimb 20.2.1649
Janez Krištof de Pisok ~1735 nadlajtnant
Nikolaj Fortunat Debeljak 10.09.1717 Škofja Loka duhovnik
Pij Debeljak 16.07.1738 Škofja Loka opat
Jurij Deisinger 12.06.1877 Škofja Loka major
Daniel Detela 1812 Tržič graščak
Oton Detela 12.11.1839 Sv. Duh graščak, deželni glavar
Oton Detela 15.11.1865 Oplotnica okrajni glavar
Josip Dietrich 1764 Škofja Loka graščak
Adam Jožef Dinzl 1720 graščak
Sebastijan Dolenec ~1640 kaščar
Matevž Dolenec 07.09.1717 Stara Loka duhovnik
Franc Dolenec 10.10.1846 Škofja Loka poštni kontrolor
Janez Dolenec 24.10.1884 Sopotnica gimnazijski ravnatelj
Marko Anton Dolinar ~1610 Škofja Loka duhovnik
Tomaž Dolinar 12.12.1760 Dorfarje dr. prava
Tiberij Dolinar 16.05.1717 Škofja Loka opat
Janez Gašper Drčar 1655 Škofja Loka duhovnik
Anton Eggkher ~1680 loški glavar
Jožef Valentin Ehrenreich ~1590 dr. prava
Jurij Peter Ehrenreich ~1600
Ciril Erbežnik 23.11.1748 Sv. Duh duhovnik
Ivan Erdntreich ~1490 Škofja Loka opat
Janez Ernreich ~1660 Škofja Loka pravnik
Gregor Eržen 10.03.1647 Škofja Loka duhovnik
Anton Eržen 18.02.1750 Škofja Loka duhovnik
Matija Fabijan 25.02.1744 Škofja Loka duhovnik
Jurij Feichtinger ~1510
Lovrenc Feichtinger ~1670 Škofja Loka mestni svetnik
Konrad Feichtinger ~1710 Škofja Loka opat
Leopold Engelbert Feichtinger 07.11.1700 Škofja Loka pravnik in protipisar
Matevž Jožef Feichtinger 13.09.1751 Škofja Loka trgovec, mestni sodnik
Luka Tadej Feichtinger 16.10.1714 Škofja Loka duhovnik
Jožef Anzelm Feichtinger 20.04.1746 Škofja Loka duhovnik
Gašper Feichtinger 31.12.1754 Škofja Loka
Janez Sebastijan Fenth 1718 zdravnik
Genuin Fenth 17.09.1749 Škofja Loka opat
Primož Fik ~1645 duhovnik
Franc Fik 01.12.1867 Škofja Loka duhovnik
Jurij Fik 05.04.1716 Škofja Loka duhovnik
Primož Fikular ~1490 Škofja Loka duhovnik
Janez Fischer ~1630 zdravnik
Aleksander Fischer 06.03.1700 Škofja Loka duhovnik
Jurij Formacher ~1485 Škofja Loka duhovnik
Pavel Formacher ~1600 Stara Loka grajski ekonom
Filip Formacher ~1610 učitelj
Andrej Formacher 12.11.1644 Stara Loka
Franc Filip Formacher 24.12.1641 Stara Loka
Franc Frenner 1739 zdravnik
Jurij Frueberger ~1620 mestni sodnik
Mihael Frueberger ~1645 Škofja Loka dr. prava
Gabriel Frueberger ~1655 Škofja Loka
Vid Frueberger ~1655 Škofja Loka
Jurij Mihael Frueberger 19.04.1681 Škofja Loka duhovnik
Žiga Fuerenpfeil 1602 mestni sodnik
Korbinijan Fuerenpfeil ~1590 protipisar in upravitelj
Volbenk Andrej Fuerenpfeil ~1615 Škofja Loka naddacar
Konstancij Fuerenpfeil 23.10.1623 Škofja Loka opat
Vid Ferdinand Fuerenpfeil 30.06.1638 Škofja Loka
Lenart Gašparček ~1530 Škofja Loka duhovnik
Luka Gašperčič 09.10.1722 Stara Loka duhovnik
Janez Jurij Gašperčič 31.03.1728 Škofja Loka duhovnik
Urban Gašperin ~1590
Janez Gašperin ~1670 mestni sodnik
Jožef Gerbec 1763 zdravnik
Anton Janez Gerbec 13.06.1801 Škofja Loka zdravnik
Martin Gladik ~1690
Štefan Gladik ~700
Samuel Gladik 27.03.1723 Škofja Loka frančiškan
Franc Lovrenc Glaune 30.071.661 Škofja Loka pisar
Franc Gregor Glaune ~1620 pisar
Andrej Goleraj 19.11.1635 Škofja Loka duhovnik
Rajmund Rudolf Golob 16.02.1864 Škofja Loka uradnik na železnici
Tomaž Golob 17.12.1736 Škofja Loka duhovnik
Lazatr Gosjak ~1475 Škofja Loka duhovnik
Matija Graber ~1615 Škofja Loka duhovnik
Janez Jurij Graber 01.04.1746 Škofja Loka duhovnik
Andrej Graber 12.11.1672 Puštal duhovnik
Egidij Graf ~1575 Škofja Loka duhovnik
Jernej Grazl 1641 Škofja Loka duhovnik
Ivan Grundler ~1610 odvetnik
Jeremija Grundler ~1610 protipisar
Nikolaj Joel Gutman 10.01.1748 Škofja Loka kapucin
Aleksander Guzelj 4.10.1875 Škofja Loka finančni koncipist
Lovrenc Hafner 1599 Škofja Loka duhovnik
Baltazar Hafner 1600 Škofja Loka duhovnik
Rudolf Hafner 1737 Sv. Duh frančiškan
Pavel Hafner 1751 Stara Loka frančiškan
Janez Hafner 20.061.759 Vešter duhovnik
Andrej Hafner ~1600 Škofja Loka župnik
Matevž Hafner 1.09.1746 Škofja Loka kapucin
Pavel Hafner 25.01.1634 Škofja Loka duhovnik
Pavel Hajman ~1380 Škofja Loka mestni sodnik
Mihael Harrer 3.09.1625 Škofja Loka duhovnik
Jožef Hartman 07.03.1872 Suha duhovnik
Peter Heis 1751 Stara Loka kaščar
Ignacij Heiss 30.07.1793 Škofja Loka trgovec, bankir
Ahacij Hertenfels ~1420 Škofja Loka vicedom
Jurij Hertenfels ~1450 Škofja Loka duhovnik
Krištof Hertenfels ~1510 Škofja Loka
Janez Herzog 22.06.1618 Stara Loka duhovnik
Janez Himmer 4. 5.1656 Škofja Loka duhovnik
Ignacij Franc Hirsch 28.11.1749 Jesenice duhovnik
Pavel Hoffer ~1490 Škofja Loka duhovnik
Matej Homan ~1615 Škofja Loka duhovnik
Marko  Homan ~1630 Škofja Loka meščan
Ivan Homan ~1760 doktor obojega prava
Ivan Homan ~1780 Škofja Loka doktor obojega prava
Janez Valentin Homan 1. 2. 1706 Škofja Loka
Janez Blaž Homan 1.2.1706 Škofja Loka
Anton Sebastijan Homan 15.01.1704 Škofja Loka
Jakob Homan 16.07.1630 Stara Loka duhovnik
Matevž Homan 23.09.1750 Žabnica duhovnik
Marko Anton Homan 24.02.1658 Škofja Loka mestni sodnik
Marko Anton Homan 25.3.1750 Škofja Loka
Anton Tomaž Homan 9.12.1742 Škofja Loka
Lovro Hribernik 31.07.1638 Škofja Loka duhovnik
Luka Jamšek 13.11.1648 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Bernard Jamšek 15.8.1682 Škofja Loka duhovnik
Jurij Ignacij Jamšek 22.4.1647 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Javh 18.3.1887 Breznica zdravnik
Anton Jenko 1720 župni vikar
Jakob Jenko ~1675 trgovec
Valentin Jenko ~1835 uradnik 
Jernej Jenko 14.8.1749 duhovnik
Marko Anton Jenko 16.4.1731 Škofja Loka
Anton Frančišek Jenko 20.2.1743 Škofja Loka duhovnik
Leopold      Jenko 24.10.1754 Škofja Loka duhovnik
Jurij Janez Jenko 3.4.1710 Škofja Loka
Jožef Jošt Jenko 9.3.1743 Škofja Loka duhovnik
Alfonz Jeršinovec ~1740
Baltazar Jugovec 1628 Stara Loka duhovnik
Matevž Jugovec     ~1620 duhovnik
Pavel Jugovec ~1585 duhovnik
Janez Tomaž Jugovec ~1670 trgovec
Karel Ludvik Jugovec ~1705 mestni sodnik
Anton Jugovec 14.8.1743 Škofja Loka kartuzijanec
Jožef Janez Jugovec 15.3.1704 Škofja Loka doktor obojega prava
Jakob Ignacij Jugovec 2.7.1706 Škofja Loka mestni sodnik
Frančišek Jugovec 28.1.1741 Škofja Loka zdravnik
Karel Ludvik Jugovec 3. 9. 1736 trgovec
Julijan Juliani ~1620
Frančišek Juvan 29.11.1867 Škofja Loka duhovnik
Ernest Kalan 1695 Škofja Loka frančiškan
Sigfrid Kalan 1710 Škofja Loka duhovnik
Porfizij Kalan 1729 frančiškan
Albert Kalan 1731 frančiškan
Leon Kalan 10.1.1742 Škofja Loka kapucin
Jožef Kalan 19.3.1752 Škofja Loka duhovnik
Janez Kalan 20.10.1868 Suha duhovnik
Jakob Kalan 23.7.1748 Škofja Loka duhovnik
Rajko Kalan 26.1.1836 Škofja Loka duhovnik
Luka Tadej Karlin 22.10.1731 Škofja Loka duhovnik
Jožef Karlin 23.2.1733 Škofja Loka duhovnik
Jurij Karlin 5.11.1871 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Blanko Kavčič 17.5.1834 Škofja Loka frančiškan
Adam Kaysar 24.12.1732 Škofja Loka duhovnik
Jožef Anton Klemenčič 19.3.1750 Škofja Loka duhovnik
Jakob Klemenčič 19.7.1691 Škofja Loka duhovnik
Jernej Klemenčič 21.8.1743 Škofja Loka duhovnik
Avguštin Klemenčič 30.4.1694 Škofja Loka frančiškan
Konštantin Kloboves 19.3.1719 Škofja Loka kapucin
Janez Knaup 19.6.1706 Škofja Loka duhovnik
Jurij Koffer ~1640 podučitelj
Gregor Koffer ~1640
Jožef Gregor Koffer 10.3.1698 Škofja Loka
Janez Jakob Koffer 14.7.1670 Škofja Loka
Janez Kopfer 1640 zdravnik
Anton Kopfer 14.6.1727 Škofja Loka duhovnik
Peter Koprivec 28.6.1837 Škofja Loka duhovnik
Marko Kos 1604 Škofja Loka kartuzijanec
Sebastijan Kos 1605 Škofja Loka kartuzijanec
Tomaž Kos ~1470 Škofja Loka
Andrej Kos ~1615
Janez Jakob Kos 17.7.1672 uradnik
Janez Mihael Kos 29.7.1707 Škofja Loka doktor obojega prava
Luka Kožuh 12.10.1844 Stanišča učitelj
Anton Kratner 15.1.1752 Škofja Loka duhovnik
Andrej Kratner 26.11.1748 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Kregar 2.2.1856 Škofja Loka duhovnik
Peter Krell ~1690 Škofja Loka kartuzijanec
Jožef Krenner ~1760 Škofja Loka jerhar
Ivan Ambrož Kriški 1573 Škofja Loka sin barona
Matevž Križaj 1607 Škofja Loka duhovnik
Andrej Križaj 1651 Godešič duhovnik
Josip Križaj 9.1.1656 Škofja Loka duhovnik
Jakob Krmelj 10.7.1662 Breznica duhovnik
Janez Kruh 8.1.1684 Suha duhovnik
Leonard Kuhar ~1470 duhovnik
Martin Kuralt ~1750 Škofja Loka duhovnik
Matevž Kuralt 13.9.1709 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Matija Lampfrizhaimb ~1630 freisinški svetnik
Lovrenc Lanšič 1.8.1698 Škofja Loka duhovnik
Andrej Latkomus ~1510 Škofja Loka duhovnik
Jurij Laybacher ~1580 duhovnik
Ivan Lazari ~1415 duhovnik
Jurij Letzian ~1470 duhovnik
Ostermann Liebenberger ~1410
Honest Linhart 13.11.1723 Škofja Loka kapucin
Rajnhard Linhart 8.2.1732 Škofja Loka kapucin
Volbank Loški ~1200
Bernard Loški ~1220 uradnik
Konrad Loški ~1240 uradnik
Urh Loški ~1250 duhovnik
Nikolaj Loški ~1250 škofov ključar
Viljem Loški ~1250 župnik
Nikolaj Loški ~1380 kamniški sodnik
Pavel Loški ~1380 Škofja Loka meščan
Jurij Loški ~1450 učitelj v Kamniku
Matija Loški ~1470 župnik
Frančišek Lubinc 5.7.1666 Škofja Loka duhovnik
Janez Pavel Lukančič ~1670
Jurij Frančišek Lukančič 12. 4. 1716 Škofja Loka duhovnik
Jakob Lusterk 30.6.1750 Škofja Loka duhovnik
Jožef Lužan 6.3.1797 Žabnica pravnik
Tomaž Machar 23.4.1756 Škofja Loka kapucin
Janez Jurij Malič ~1700 advokat
Martin Malič 11.11.1723 Škofja Loka duhovnik
Anton Jurij Malič 15.4.1731 Škofja Loka duhovnik
Ivan Kritof Mandel ~1640 glavar loškega gospostva
Matija Marcina ~1529 župnik
Franćišek Anton Marcina 12.6.1709 Škofja Loka duhovnik
Anton Jožef Marcina 13.3.1694 duhovnik
Mihael Marcina 9.2.1635 duhovnik
Anton Jožef Maren 13.6.1672 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Maren 30.9.1668 Škofja Loka duhovnik
Gregor Marenik ~1680 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Jernej Marenik ~1700 mestni vikar
Anton Marenik 11.6.1683 Škofja Loka duhovnik
Andrej Marenik 18.11.1688 Škofja Loka duhovnik
Marko Anton Marenik 22.4.1734 Škofja Loka duhovnik
Jakob Urh Marenik 4.7.1728 Škofja Loka duhovnik
Franišek Luka Marenik 6.10.1721 Škofja Loka duhovnik
Jurij Mataj 22.4.1636 Škofja Loka duhovnik
Projič Matevž ~1700 duhovnik
Janez Miklavčič 25. 6. 1876 Škofja Loka duhovnik
Jožef Gabrijel Mohr 24.3.1707 Škofja Loka
Lorenc Moor ~1680
Janez Jurij Mor ~1660
Silvester Mure 30.12.1743 Škofja Loka duhovnik
Vit Naglič ~1470 duhovnik
Martin Naglič ~1730 redovnik
Klemen Bernard Naistoth ~1450 duhovnik
Blaž Navoda 3.2.1767 Škofja Loka učitelj
Valentin Notar 20.2.1742 Stara Loka duhovnik
Gašper Nussdorfer ~1620 advokat
Anton Nussdorfer 8.1.1696 Škofja Loka frančiškan
Frančišek Oblak 1663 Škofja Loka
Frančišek Oblak 1700 Škofja Loka posestnik
Avgust Oblak 1821 Škofja Loka nadporočnik
Marko Oblak ~ 1635 Škofja Loka sodnik
Valentin Oetell ~1770
Andrej Oetell 16.11.1692 Škofja Loka
Frančišek Anton Oetell 22.5.1684 Škofja Loka
Valentin Oettel ~1660 mizar
Anton Oman 11.10.1891 Lipica duhovnik
Benedikt Omerza 2.1.1701 Škofja Loka duhovnik
Volbank Baltazar Omerza 25.10.1710 Škofja Loka duhovnik
Janez Josip Otto 5.1.1695 Ljubljana
Frančišek Paradiž 5.10.1676 Škofja Loka duhovnik
Maksimilijan Anton Paumgarten ~1710 loški glavar
Jožef Adeodat Paumgarten ~1740 pristav
Leopold August Paumgarten ~1750 cestni komisar
Janez Jakob Pavlin ~1660 kaščar
Mihael Frančišek Pec 22.9.1752 Škofja Loka duhovnik
Janez Krstnik Pečnik 25.5.1657 Škofja Loka duhovnik
Gregor Jurij Pečnik 4.3.1743 Škofja Loka duhovnik
Andrej Pečohar ~1500
Marko Pečohar ~1550 posestnik
Marko ml. Pečohar ~1600 konjeniški stotnik
Janez Pečohar ~1600
Janez Pekel ~1635 doktor obojega prava
Jurij Perner 1630 Škofja Loka duhovnik
Martin Perner ~1480 duhovnik
Joannes Petohocher 1568 cistercijanec
Antelm Pintar ~1740 kartuzijanec
Mihael Pintar 22.9.1632 Stara Loka duhovnik
Valentin Pipan 11.2.1868 Škofja Loka duhovnik
Jurij Planina ~1590 advokat
Simon Planina ~1590 redovnik
Janez Planina ~1600 duhovnik
Janez Zlatanet Platiša 16.1.1890 Škofja Loka duhovnik
Jurij Podviz ~1600 duhovnik
Florijan Podviz 2.5.1692 Reteče duhovnik
Anton Frančišek Pogačnik 1703 žitničar
Sebastijan Pogačnik ~1650
Maksimilijan Pogačnik 24.8.1753 Škofja Loka pisar
Jurij Pokoren 22.4.1632 duhovnik
Matija Pokoren 23.2.1664 Škofja Loka duhovnik
Gabriel Pokorn ~1600 avguštinec
Alojzij Pokorn ~1770 frančiškan
Janez Jurij Pokorn 19.4.1638 Stara Loka duhovnik
Jakob ml. Pokorn 30.4.1895 Škofja Loka duhovnik
Jurij Porenta 11.4.1678 Škofja Loka duhovnik
Gašper Porenta 4.1.1870 Virmaše duhovnik
Luka  Porenta 9.10.1701 Škofja Loka duhovnik
Ivan Praliber ~1560 duhovnik
Janez Prebil Loški ~1410 duhovnik
Martin Prenner ~1715
Paskal Prenner 22.1.1745 Škofja Loka avguštinec
Ignacij Prenner 27.6.1748 Škofja Loka protipisar
Karol Jožef Prenner 3.11.1780 Škofja Loka uradnik
Andrej Alojzij Prešern ~1770 pravosodnik
Tomaž Prevodnik 12.12.1713 Škofja Loka duhovnik
Jakob Prevodnik 14.7.1748 Škofja Loka duhovnik
Andrej Prevodnik 15.11.1744 Škofja Loka duhovnik
Mihael Primic 27.9.1669 Škofja Loka duhovnik
Jernej Proj 16.8.1751 Stara Loka duhovnik
Jurij Prosen 1.4.1660 Škofja Loka duhovnik
Sebastijan Pushar 17.1.1627 Škofja Loka duhovnik
Ivan Puškar ~1560 duhovnik
Gallus Puštalski ~1400
Jurij Puštalski ~1400
Joahim Puštalski ~1470 predstojnik v loš. stolpu
Krištof Puštalski ~1500 uradnik
Meginhard Puštovski ~1100
Oton Puštovski ~1180
Konrad Puštovski ~1250
Winther Puštovski ~1250
Karol  Puštovski ~1500 deželni poslanec
Erazem Puštovski ~1500
Krištof Puštovski ~1550
Jurij Raik ~1470 duhovnik
Simon Ramoveš 24.10.1744 Škofja Loka duhovnik
Jurij Reich ~1450 duhovnik
Jakob Reichior ~1440 duhovnik
Lovro Rotar 2.8.1702 Škofja Loka duhovnik
Urban Rotar 5.5.1666 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Rudolf 1861 Puštal baron
Štefan Samez 24.12.1657 duhovnik
Tomaž Sbajstrik 14.12.1630 Reteče duhovnik
Martin Scharff ~1620 advokat
Volbank Scharff ~1620 cistercijanec
Hilarij Scharff ~1650 duhovnik
Anton Alojzij Schildenfeld ~1760
Jožef Schneider 11.9.1702 Škofja Loka duhovnik
Simon Schwarz 101.731 duhovnik
Volbank Schwarz ~1450
Matija Schwarz 15.2.1661 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Sever 13.8.1878 Puštal duhovnik
Janez Sever 15.5.1875 duhovnik
Ivan Seytan ~1770 duhovnik
Filip Siegersdorf ~1540 oskrbnik loškega gospo.
Jurij Siegersdorf ~1550 vojak
Ludovik Siegersdorf ~1570 posestnik
Lenart Siegersdorf ~1580 naddacar
Kristijan Siegersdorf ~1590
Ivan Frančišek Siegersdorf ~1600 deželni poslanec
Volbank Jakob Siegersdorf ~1620
Lenart Siegersdorf ~1500 glavar loškega gospostva
Baltazar Siegersdorfer ~1480 žitničar
Jurij Siegesdorfer ~1460 žitničar
Gašper Sieglstorfer ~1410 duhovnik
Anton Sigerstorff ~1520
Janez Sigerstorff ~1520
Enoch Sigerstorff ~1550
Janez Jakob Sigerstorff ~1550
Janez Avguštin Sigerstorff ~1580
Jernej Singer ~1490 duhovnik
Mihael Skorbina ~1480
Ivan Sluga ~1620 Stara Loka duhovnik
Matija Slugar 10.2.1646 Suha duhovnik
Matevž Soyer ~1730 duhovnik
Jakob Sperlič 1.5.1745 Škofja Loka duhovnik
Janez Spitaler ~1630 Škofja Loka duhovnik
Jakob Spitaler ~1760 Škofja Loka duhovnik
Simforijan Spoeck 1.7.1737 Škofja Loka kapucin
Martin Standler ~1570 Škofja Loka duhovnik
Janez Standler ~1600 mestni sodnik
Jurij Standler ~1600
France Standler 18.11.1627
Gabriel Standler 23.5.1623 protipisar
Janez Jakob Standler 7.8.1635
Fračišek Stanonik 4.11.1841 Suha duhovnik
Nikolaj Stanonik 6.12.1837 Stara Loka učitelj
Ahacij Stržinar 11.5.1676 Suha duhovnik
Primož Sušnik 1601 duhovnik
Rihard Sušnik ~1880 Škofja Loka farmacevt
Martin Sušnik 20.10.1667 Godešič duhovnik
Janez Sušnik 28.8.1891 Škofja Loka duhovnik
Ivan Sweulin ~1310 duhovnik
Matevž Šegala ~1680
Janez Šetina 17.6.1669 Škofja Loka duhovnik
Janez Mihael Šifrer 1668 Škofja Loka duhovnik
Niko Janez Šifrer ~1520 Škofja Loka mestni svetovalec
Andrej Šifrer 2.5.1603 Škofja Loka
Matija Šink 20.2.1765 Stara Loka duhovnik
Janez Šink 23.6.1639 Škofja Loka duhovnik
Marko Šink 25.4.1713 Škofja Loka duhovnik
Nikolaj Škofic ~1520 Škofja Loka duhovnik
Krištof Škofic ~1550 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Karol Škrl ~1600 posestnik
Jakob Štrekelj 31.10.1891 Škofja Loka škofovski tajnik
Jakob Šubic 1568 Škofja Loka duhovnik
Simon Šubic 28.10.1830 Brode učitelj
Ivan Šubic 29.8.1705 Škofja Loka duhovnik
Pavel Šurk 1730 Škofja Loka duhovnik
Matevž Telban ~1580 Škofja Loka menih
Kaspar Telban ~1600 Škofja Loka vikar
Janez Telban ~1615 Ljubljana duhovnik
Sebastijan Trojar 1661 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Uhl ~1740 Škofja Loka trgovec
Bernard Upar ~1600 Škofja Loka menih
Jakob Upar ~1620 Škofja Loka
Janez Upar ~1620 Škofja Loka
Pavel Upar ~1650 Škofja Loka učitelj
Baltazar Upar ~1650 Škofja Loka
Mihael Upar ~1655 Škofja Loka
Sebastijan Upar ~1660 Puštal
Bernard Upar 27.7.1699 Škofja Loka duhovnik
Frančišek Urbančič ~1739 železniki pisar
Frančišek Urbančič ~1790 Škofja Loka davčni kontrolor
Marko Vikarin ~1600 Škofja Loka
Jurij Viktor ~1580 Škofja Loka duhovnik
Gregor Vilfan ~1670 Škofja Loka organist
Frančišek Vilfan 2.10.1880 Žabnica duhovnik
Hugon Vodnik . 26  .10. 1716 Škofja Loka frančiškan
Anton Vodnik ~1530 Škofja Loka administrator
Luka Vodnik 17.10.1697 Škofja Loka duhovnik
Andrej Vodnik 17.11.1635 Škofja Loka duhovnik
Matija Vodnik 17.2.1658 Škofja Loka duhovnik
Urban Vodnik 18.5.1634 Škofja Loka duhovnik
Sebastijan Vodnik 20.1.1667 Škofja Loka duhovnik
Gregor Vogrin ~1630 Škofja Loka duhovnik
Avguštin Wagner ~ 1470 Škofja Loka škof
Anton Walland 1757 Škofja Loka pisar
Ivan Weinzierl ˇ~1600 Škofja Loka duhovnik
Valentin Weiss 1689 Škofja Loka duhovnik
Andrej Wildt ~1590 Škofja Loka duhovnik
Pavel Wirk ~1515 Škofja Loka akolit
Jakob Wolf 1717 Škofja Loka redovnik
Jernej Wolgemut 16.8,1629 Stara Loka duhovnik
Mihael Wolgemut 31.8.1620 Stara Loka duhovnik
Janez   Wuth 1729 Škofja Loka tajnik
Jurij Zaichehn ~ 1620 Škofja Loka duhovnik
Peter Anton Zanetti 1681 Škofja Loka plemenitaš
Jernej Jožef Zanetti ~1530 Škofja Loka plemenitaš
Frančišek Zergol 1653 Ljubljana pisar
Janez Zergol 1683 Škofja Loka slikar
Matevž Zergol ~1740 Kamnik
Matija Ziherl 1656 Škofja Loka duhovnik
Jakob Ziherl 1751 Škofja Loka duhovnik
Lenart Ziherl 1831 Godešič redovnik
Ivan Žagar 1639 Škofja Loka vikar
Jurij Gašper Žagar 1669 Škofja Loka pravnik
Marko Žagar ~1630 Škofja Loka pisar
Danijel Žagar ~1651 Škofja Loka sodnik
Lovro Žagar ~1700 Škofja Loka pisar
Andrej Žagar ~1790 Škofja Loka dijakon
Elizej Žargar ~1690 Škofja Loka bogoslovec
Jakob Žergoj 1623 Škofja Loka duhovnik
Matija Žerovnik 1630 Škofja Loka duhovnik
Gregor Žontar 1628 Sveti duh duhovnik
Jožef 1680 kapucin
Vincencij 1757 Škofja Loka baron
Frančišek ~1580 Škofja Loka duhovnik
Kazimir ~1610 Škofja Loka opat
Kerubin ~1700 Škofja Loka kapucin