dovje.gif (4051 bytes)

Na prostoru sedanjih vasi Dovje, Mojstrana, Belca ter obširnih polj in travnikov, so se v prvem tisočletju našega štetja razprostirali temni gozdovi. Prostorno dno doline pa se je belilo od savskega in bistriškega hudourniškega proda. Dolina sama je bila prehodna že v rimskih časih, vendar ni bila naseljena.

Kot prvi stalni naseljenci so po izročilu prišli k nam koroški kovači. Sledili sta dve podaritvi dovškega ozemlja brižinski škofiji. V dvanajstem stoletju so bila tu poleg železarjev že tudi štiri kmečka posestva.

dovje-05.jpg (15324 bytes)

Dovje so danes ena izmed štirih vasi Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana v Občini

Kranjska Gora. Šteje okoli 620 prebivalcev in je pretežno kmečka vas, v glavnem so polkmetje, ki si služijo kruh še v turizmu v Kranjski Gori, v Železarni na Jesenicah, ter v železniškem gospodarstvu. Domačini se vključujejo v družabno in kulturno življenje, za katerega skrbi KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana. Člani KUD-a prenašajo bogato dramsko in igralsko tradicijo, spomnimo se samo Rudija Kosmača in Julke Dovžan Starič, tudi na mladi rod, saj je Dovški oder zelo aktiven.

dovje-01.jpg (5206 bytes)

dovje-03.jpg (6791 bytes)

Glavni val naseljevanja kmečkega prebivalstva je sledil koncem 13. in v začetku 14. stoletja. Novi naseljenci z drugih brižinskih posestev so najprej kultivirali tisti del ozemlja, ki obsega dovško polje med potokom

dovje-04.jpg (1980 bytes)

Mlinca in Sedučnikovim potokom. Na desnem bregu Save so kultivirali nove površine, poznejše mojstranško polje. Urad Dovje, pozneje Dovška županija, je spadala pod upravo gospostva Loka. Naslednje stoletje so nastale prve kajže, ki so pridobile poljedeljske površine vzhodno in zahodno od dotedanjih.

V 16. stoletju se je zaradi fužin prebivalstvo v tukajšnjih naseljih podvojilo. V naslednjih stoletjih je prišlo v te kraje še nekaj priseljencev, ki so kultivirali nova zemljišča ob Bistrici, v Mežaklji in na Boru. Nastale so obrtne delavnice, mlini in žage. Dolina je postala vedno bolj prehodna. Tovorna, pozneje vozna pot,

dovje-06.jpg (13275 bytes)

V zadnjem času pa so se domačini tvorno vključili v razvojni program celostnega razvoja podeželja in obnove vasi. S skupnimi močmi in pomočjo Občine Kranjska Gora bodo obnovili vaško jedro in staro hišo v njem, kjer naj bi zaživela trgovinica z butično prodajo domačih izdelkov in pridelkov s svojo blagovno znamko, večnamenski prostor za razstavo etnoloških predmetov, literarne večere, promocijske prireditve... V kraju naj bi se tako ponovno začutil nekdanji planinsko turistični utrip. Pogled na Triglav, najvišjo goro v Sloveniji, pa je še vedno tako veličasten kot nekoč in se človeku za vedno vtisne v spomin!


jo je povezovala čez Koren s Koroško, preko Trbiža pa s Furlanijo. V začetku 19. stoletja je bilo v teh naseljih že preko tisoč stalnih prebivalcev.

Na Dovjem stoji farna cerkev Sv.Mihaela s starim pokopališčem I. reda, kjer so svoj zadnji dom našli tudi številni tuji planinci, ki so svoje življenje posvetili goram. Prvotna cerkvena stavba je bila zgrajena v začetku 14.stoletja. Jakob Aljaž, ki se je s svojim delom (Aljažev stolp na Kredarici, Koča na Kredarici, Dom v Vratih, ustanovitelj prosvetnega društva in še in še bi lahko naštevali) zapisal v zgodovino in zavest Slovencev, je na Dovjem deloval skoraj štirideset let.

dovje-07.jpg (4851 bytes)

Povezave: Občina Kranjska gora


Na vrh

 nazaj.gif (1006 bytes)Domovnaprej.gif (1006 bytes)